AQUA PARK
Lokalizacja: Sanok
Rok opracowania: 2013
Powierzchnia: 12 000 m2
Status: koncepcja
Info: Projekt konkursowy - wyróżnienie