APARTAMENTY "DEKERTA"
Lokalizacja: RZESZÓW, ul.Dekerta
Rok opracowania: 2015
Powierzchnia: 2200 m2 PUM
Inwestor: Perinvest
Status: koncepcja
Info: Luksusowy budynek apartamentowy zlokalizowany w historycznym centrum Rzeszowa, obok zabytkowego Pałacyku Letniego Lubomirskich i fontanny multi-medialnej .
Od strony południowej i zachodniej bryłę budynku ukształtowano w formie szerokich stopni-tarasów. Od północy i wschodu obiekt ma formę tradycyjnej miejskiej kamienicy. W przyziemiu, od strony fontanny zloka-lizowano lokale gastronomiczne. Dzięki wykorzystaniu różnicy wysokości terenu pod budynkiem udało się zaplanować dwukondygnacyjny parki
do pobrania :