HISTORIA


Biuro architektoniczne MWM rozpoczęło oficjalną działalność w lipcu 2000 r. Jego powstanie było formalnym usankcjonowaniem wcześniejszej, kilkuletniej współpracy trzech architektów – Marcina Smoczeńskiego, Wacława Matłoka i Macieja Łobosa. W roku 2014 firma przekształciła się w pełnobranżowe biuro projektowe.


USŁUGI

Najlepsze rozwiązania powstają gdy architekci i inżynierowie moga od początku wspólnie pracować nad rozwojem projektu. W naszym biurze specjaliści z różnych dziedzin łączą swoją wiedzę poszukując nowych sposobów sprostania wymaganiom jakie stawia przed nami współczesny świat. Dzieki pracy w wielobranżowym zespole dostarczamy naszym Klientom kompletne, w pełni skoordynowane usługi  projektowe w następujących specjalnościach:

  

 • Architektura,
 • Planowanie urbanistyczne,
 • Projektowanie wnętrz,
 • Projektowanie mebli i produktów,
 • Architektura krajobrazu,
 • Konstrukcje,
 • Instalacje sanitarne,
 • Instalacje mechaniczne,
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne,
 • Kontrola kosztów inwestycji,
 • Konsultacje d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

 

 

 

 

   

MISJA

 

Tworzenie architektury to skomplikowany proces przebiegający na pograniczu sztuki, nauki i techniki, łączący w twórczym wysiłku specjalistów z wielu różnych dziedzin. Naszym celem jest dostarczanie wyjątkowych rozwiązań, które odzwierciedlają ambicje naszych klientów oraz wzbogacają społeczeństwo o przyjazną przestrzeń, szanującą lokalne uwarunkowaniaBIM

Building Information Modeling (BIM) to proces tworzenia i zarządzania informacją o budynku na każdym etapie projektowania, powstawania i użytkowania inwestycji. Dzięki współczesnej technologii mamy możliwość koordynacji całego, wielobranżowego zespołu projektantów i konsultantów w czasie rzeczywistym, w oparciu o wspólny, wirtualny model.
Dzięki BIM kontrolujemy proces projektowania i realizacji - wygląd budynku, wzajemne relacje pomiędzy jego poszczególnymi elementami, mamy możliwość wykrywania kolizji, tworzenia wariantów, zestawień i symulacji.
MWM jest pionierem w wykorzystaniu technologii BIM w Polsce. Od kilkunastu lat w codziennej praktyce wykorzystujemy wirtualne modele projektowanych budynków.