SMART DESIGN. Wyzwania urbanistyczne i architektoniczne współczesnych miast

16 grudnia 2015 o godzinie 16:00 Maciej Łobos był prelegentem na spotkaniu SMART CITY.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BY5_YNwOITI